Kratke informacije o Društvu

IOG d.o.o. je osnovan 27.04.2011. godine.

Osnovne djelatnosti Društva

 • Planiranje, projektovanje, nadzor i konsultantske usluge
  u oblasti kolosječne i cestovne infrastrukture
 • Izvođenje radova na kolosječnoj infrastrukturi
  (željezničke i tramvajske pruge, industrijski kolosijeci i kranske staze)
 • Upravljanje projektima u svim fazama
  (ideja, nuđenje, ugovaranje, realizacija)

Potencijal Društva

 • Bogat i raznovrstan kadrovski potencijal
 • Savremen hardware i software
 • Optimalna mehanizacija i oprema za izvođenje
  radova na gornjem stroju pruga
 • Precizno definisana dugoročna misija i vizija
 • Regionalna saradnja
 • Strateško partnerstvo

Dovoljno razloga da saznate više i kontaktirate nas???

Brief company picture

IOG d.o.o. was established on April 27.2011.

Main Company activities

 • Planing, design, supervision and consulting in the field
  of railroad and road infrastructure.
 • Railway infrastructure construction works
  (railways, tramways, industrial and crane tracks)
 • Project management at all stages
  (idea, tendering, contracting, realization)

Company potential

 • Rich and varied personnel potential
 • Modern hard- and software
 • Optimal mechanization and equipment
  for railway superstructure works execution
 • Precisely defined overall mission and vision
 • Regional cooperation
 • Strategic partnership

Sufficient ground to find more out and contact us???